Hashenka

Categories

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Hashenka Visite virtuelle

Levering

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.
murano.nu houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerder leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten.

Verpakkings- en verzendkosten (behalve aan de bedrijven)

Volgens het gewicht, onze verpakkings- en verzendkosten voor afleveradressen binnen Europa bedragen 7,5 tot 9 euros per bestelling en zending gratis vanaf een bestelling van 95 euros, België and Frankrijk 5 tot 9 euros en zending gratis vanaf een bestelling van 39 euros, Buiten Europa 15 tot 29 euros per bestelling en zending gratis vanaf een bestelling van 145 euros. Dit is een vast bedrag ongeacht het aantal artikelen of het aantal zendingen per bestelling. Maar de juwelen niet in voorraad kunnen niet in bestelling zijn. Wacht op de beschikbaarheid in voorraad wachten om te bestellen. Deze kosten blijven te betalen zelfs indien u de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt.
De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contact gegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant.
murano.nu waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streef termijn, en puur indicatief. murano.nu kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
murano.nu engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum.
Het controle systeem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende
Voorwaarden voor gebruik, murano.nu op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren.

Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum, geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met murano.nu binnen de 7 werkdagen na de ontvangst de levering. Contact opnemen moet gebeuren door in de sectie “Contact” op de website van murano.nu de 7 werkdagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn.
Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voorzover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 3 werkdagen
nadat de Klant murano.nu op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Eens de 3 werkdagen verstreken zijn, is murano.nu niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.
De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door murano.nu, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
De retour verzendingskosten zullen door murano.nu vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de
retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden.
Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.
murano.nu houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het produduct beschadigd is, gedragen is of vlekken vertoont.
In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal murano.nu volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transport kosten terugbetalen.

 


HomeHome

 

 

2022

Het artistieke glaswerk in Murano levendiger dan ooit !